Mapusok

Isang Iskultura sa Pinto Art Museum

Hijo, ang puso
Ay hindi laruan
At hindi dibuho
Na dibdib lang ang tahanan–
Gamitin ito,
Magmahal, masaktan.