Exhibit A-3: Self

A Scuplture at Pinto Art Museum

I was once a colorful display
Of smiles and wonders
That turned into a metaphor
Of gray lines and shady laughs.

When she sees me,
She visits the past
And tries to understand my being,
Locate my true self.

As if I’m investigated,
I would silenty explain,
“I live in memories, alright,
Humans can become museums, too.”

0812

Advertisements

Dadamhin

A Painting at Pinto Art Museum


Kung malungkot,
Malungkot–
Hayaang hagkan ka ng takot,
Pagdududa at poot.

Kalungkuta’y angkinin,
Tanggapin–
Huwag iwasang isipin,
Kilalanin ito’t damhin.

Damdamin din ang kalungkutan,
Na gaya ng kasiyahan
Ay sadya ring pangkaraniwan–
‘Di tinatago, hinahayaan.

Kung malungkot,
Malungkot–
Ito’y hindi salot
Kaya ika’y magpabalot.

Ano’t ang pait ay itatago?
Ano’t ang sakit ay ilalayo?
Alaming ang kalungkutan mo
Ang siyang magpapalaya sa’yo.

Kung ito’y haharapin
At hahayaag palapitin,
Iyong mauunawaan na ang pagkaalipin
Sa kalungkutan ay paghinga rin.

0922