Hagkanan


Halika rito’t tanggapin ang yakap ko
Nang sa gayo’y makaramdam ka ng kaunting kalayaan
Sa aking mga bisig na handa kang ikulong
Sa init ng aking pagmamahal.

Ang tibok ng aking puso,
Na hinahabol ang hininga mo,
Ay pagniningasin ang iyong nararamdam
O ang kawalan nito.

Ngunit kung yakap ko lang ang nais mo,
At ‘di ang pag-ibig na alay ko,
Mangyari lamang na ako na lang ang hagkan mo
Upang maramdaman ko kung paanong maalo.