Dadamhin

A Painting at Pinto Art Museum


Kung malungkot,
Malungkot–
Hayaang hagkan ka ng takot,
Pagdududa at poot.

Kalungkuta’y angkinin,
Tanggapin–
Huwag iwasang isipin,
Kilalanin ito’t damhin.

Damdamin din ang kalungkutan,
Na gaya ng kasiyahan
Ay sadya ring pangkaraniwan–
‘Di tinatago, hinahayaan.

Kung malungkot,
Malungkot–
Ito’y hindi salot
Kaya ika’y magpabalot.

Ano’t ang pait ay itatago?
Ano’t ang sakit ay ilalayo?
Alaming ang kalungkutan mo
Ang siyang magpapalaya sa’yo.

Kung ito’y haharapin
At hahayaag palapitin,
Iyong mauunawaan na ang pagkaalipin
Sa kalungkutan ay paghinga rin.

0922

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s