Pinalamutian Ka ng Aking mga Salita

Babawiin ko sana ang mga salitang binanggit ko. Hindi ko lang magawa dahil naibigan mo ang mga iyon. Hindi ko natitiyak kung tama bang sinabihan kita ng mga katagang maski ako’y ‘di kayang paniwalaan. Kung maaari lang nakawing muli ang mga salita mula sa’yo, dali-dali ko itong gagawin. Hindi nga lang maaari dahil bukod sa naibigan mo nga ang aking mga sinambit, pinaganda ka ng aking mga salita.

Pinaganda ng mga salita ang iyong mukhang dulot ay digmaan sa mga maginoong lalaking nais itong hawakan. Binigyang kulay nito ang iyong malamlam na mata—na madalas na nakatitig sa kawalan—na laging inaakit ang madlang bulag sa ganda. Ang iyong kilay na tila nagkukulang sa diin, pinagyumi ng aking mga salita at kinatha itong muli gamit ang tinta ng gabi. Ang labi mong alanganing pula at kulay-lupa na kulang sa sigla ay pinatamis ng ilang matatalinghagang salita. Ang iyong ngiting walang laman ay binigyang kahulugan ng mga salitang may bigat, may laman at may lalim. Ang iyong mukhang mas maputla pa sa gatas ay tila muling nabuhay at ginawang nakakaakit higit pa sa kayang ialay ng mga diwata. Salamat sa aking mga salita.

Hindi ko na makukuha pang muli ang aking mga salita. Ayaw ko nang bawiin dahil nabago na kita. Pinipigilang hiramin dahil takot na mawala ka.

111714

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s